Kategoria: Ludzie

Pogrzeb kmdr ppor. K. Okołów-Zubkowskiego

W dniu 30 listopada 2018 r. delegacja z Okrętu Muzeum ORP „Błyskawica” w składzie: dowódca okrętu kmdr por. Walter Jarosz, bosman okrętowy chor. mar. Dariusz Chełmowski, st. mar. Dawid Narloch oraz mar. Kamil Odrzywołek uczestniczyła w pogrzebie kmdr ppor. w st. spocz. Konstantego Okołów-Zubkowskiego. Pogrzeb miał miejsce w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Ceremonia pogrzebowa odbyła […]

Mateusz Tokarzewski

Marynarz Mateusz Tokarzewski jest sygnalistą na Okręcie Muzeum ORP „Błyskawica”. Pełni funkcje Męża Zaufania Szeregowych Zawodowych oraz okrętowego Pisarza. W czasie wolnym tworzy szablony dokumentów i strony internetowe.