Członkostwo

Towarzystwo Przyjaciół Okrętu-Muzeum „Błyskawica” może posiadać fundusze oraz majątek ruchomy i nieruchomy.

Na fundusze towarzystwa składają się środki finansowe pochodzące z:

Każdy może wspierać naszą działalność.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

  1. Członków zwyczajnych;
  2. Członków wspierających;
  3. Członków honorowych.

Członkiem zwyczajnym może zostać każdy pełnoletni obywatel RP, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz przestrzega postanowień statutu, uchwał i postanowień władz, a także bierze czynny udział w realizowaniu zadań statutowych.

Członek zwyczajny ma prawo:

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która uznając cele Towarzystwa, deklaruje wsparcie finansowe lub rzeczowe jego działalności.

Członek wspierający ma prawo

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Towarzystwa.

Składki członkowskie – wynoszą co najmniej 1 zł na miesiąc.

BŁ 111 001