Galerie

Mateusz Tokarzewski

Marynarz Mateusz Tokarzewski jest sygnalistą na Okręcie Muzeum ORP „Błyskawica”. Pełni funkcje Męża Zaufania Szeregowych Zawodowych oraz okrętowego Pisarza. W czasie wolnym tworzy szablony dokumentów i strony internetowe.