VIII Zjazd

Dnia 7 września 2019 roku VIII Zjazd Towarzystwa Przyjaciół Okrętu Muzeum „Błyskawica” wybrał następujące władze na następną kadencję:

Zarząd:

Komisja rewizyjna:

Galeria:

Zdjęcia: Stanisław Feruś