I Zjazd

Przyczyny utworzenia TPOM „Błyskawica”

 • chęć wsparcia utrzymania okrętu przez byłych marynarzy mieszkających na Zachodzie,
 • brak prawnych możliwości korzystania ze wsparcia finansowego pochodzącego z zagranicy przez Wojsko Polskie,
 • poparcie idei utworzenia TPOM przez DMW i MON,

Pierwsza rejestracja stowarzyszenia

 • 12.11.1985 r. Wydział Społeczno-Administracyjny Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, na podstawie art. 21 prawa o stowarzyszeniach zawartym w rozporządzeniu Prezydenta RP z 27 października 1932 roku wpisał do rejestru stowarzyszeń i związków Towarzystwo Przyjaciół Okrętu Muzeum „Błyskawica” oraz zatwierdził jego statut.
 • 23.12.1985 r. odbył się I Inauguracyjny Zjazd TPOM „Błyskawica”, na którym wybrano pierwsze władze organizacji tj.
  • 7 – osobowy Zarząd z 3- osobowym Prezydium,
  • 3 – osobową Komisję Rewizyjną,
  • 5 – osobowy Sąd Koleżeński.

Członkowie założyciele i skład pierwszych władz TPOM

Członkowie założyciele:

 • Jerzy Miciński,
 • Bronisław Przybyła,
 • Henryk Paciorek,
 • Wojciech Święcicki,
 • Józef Grzonka,
 • Andrzej Ujazdowski,
 • Celestyn Spyra,
 • Leon Krasnowiecki,
 • Zdzisław Waśko,
 • Marek Twardowski,
 • Rafał Witkowski,
 • Józef Miłobędzki,
 • Krzysztof Wolbek,
 • Henryk Linka,
 • Marek Miszewski,
 • Marek Perzyński,
 • Czesław Rudzki,
 • Jarosław Rusak,
 • Ludwik Dudkowski,
 • Edmund Chełchowski,
 • Bolesław Kilans,
 • Czesław Krzynówek,
 • Kryspin Lech,
 • Mieczysław Waryszak.

Pierwszy Zarząd TPOM:

 • Kryspin Lech – prezes,
 • Józef Miłobędzki – wiceprezes,
 • Mieczysław Waryszak – sekretarz,
 • Maria Nowy – skarbnik,
 • Jerzy Miciński,
 • Henryk Linka,
 • Czesław Krzynówek.

Pierwsza Komisja Rewizyjna:

 • Czesław Rudzki – przewodniczący,
 • Wojciech Święcicki – członek,
 • Adam Izbicki – sekretarz.

Pierwszy Sąd Koleżeński:

 • Zdzisław Waśko – przewodniczący
 • Andrzej Ujazdowski – wiceprzewodniczący,
 • Jarosław Rusak – sekretarz
 • Bronisław Przybyła – członek
 • Józef Grzonka – członek