III Zjazd

III Zjazd Towarzystwa Przyjaciół Okrętu Muzeum „Błyskawica” odbył się w dniu 28.09.1996 roku w Salonie Kaprów na ORP „Błyskawica”.

Skład władz wybranych na Zjeździe:

Zarząd:

 • Jan Przybylski – prezes,
 • Mieczysław Waryszak – wiceprezes,
 • Zbigniew Wojciechowski – wiceprezes,
 • Jerzy Łubkowski – sekretarz,
 • Maria Nowy – skarbnik,
 • Lesław Paprocki – członek,
 • Kazimierz Żmuda – członek,
 • Zbigniew Popek – członek,
 • Józef Miłobędzki – członek.

Komisja Rewizyjna:

 • Sławomir Kudela – przewodniczący,
 • Gerard Pietrzak – członek,
 • Andrzej Wronka – członek.

Sąd Koleżeński:

 • Zdzisław Waśko – przewodniczący,
 • Walter Pater – członek,
 • Alfred Piechowiak– członek,
 • Wiktor Podoski– członek,
 • Bronisław Brzóska– członek.