VI Zjazd

Uchwała nr 1

Na podstawie sprawozdania Komisji rewizyjnej, VI Zjazd członków Towarzystwa Przyjaciół Okrętu Muzeum „Błyskawica”, udziela absolutorium za lata 2005 – 2009 Zarządowi TPOM  w składzie:

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym. Za głosowało 23 członków, przeciw – 0, wstrzymała się 1 osoba.

Uchwała nr 2

Ustalając kierunki działania na lata 2009 – 2014 VI Zjazd członków TPOM „Błyskawica” postanawia zobowiązać Zarząd do realizacji następujących zasadniczych zadań:

  • kontynuowania wspierania finansowego remontów i konserwacji okrętu,
  • zorganizowania uroczystości z okazji 25-lecia działalności TPOM,
  • wprowadzenia TPOM na listę organizacji pozarządowych mogących otrzymywać wsparcie finansowe z odpisów podatkowych,
  • kontynuowania działalności wydawniczej popularyzującej dzieje ORP „Błyskawica” oraz TPOM
  • wystąpić do NBP z wnioskiem o wybicie monety okolicznościowej z wizerunkiem ORP „Błyskawica”,
  • wystąpić do Poczty Polskiej z wnioskiem o wydanie znaczka okolicznościowego z  wizerunkiem ORP „Błyskawica”,
  • opracować i wydać dyplomy pamiątkowe dla weteranów MW z okazji 75 rocznicy służby ORP „Błyskawica” pod polską banderą, włączyć się w organizację Światowego Zjazdu Marynarzy oraz kolejnego Zjazdu Załóg Niszczycieli,
  • popularyzować udział polskiego przemysłu w budowie ORP „Błyskawica”,
  • podjąć współpracę z Muzeum MW w sprawię włączenia do oprowadzania po okręcie rezerwistów MW.