Jerzy Łubkowski

Wiceprezes Zarządu

Dowódca Okrętu Muzeum ORP „Błyskawica”