Promocja absolwentów Akademii Marynarki Wojennej

Na pokładzie ORP „Błyskawica” członkowie Towarzystwa uczestniczyli w promocji absolwentów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte na stopień podporucznika marynarki.