Otwarcie wystawy pt. „Żołnierska dola. Życie codzienne żołnierzy w czasie II Wojny Światowej”

3. września Prezes Towarzystwa Zbigniew Wojciechowski uczestniczył w otwarciu wystawy pt. Żołnierska dola. Życie codzienne żołnierzy w czasie II wojny światowej w siedzibie Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Wystawę zorganizowało gdańskie Muzeum II Wojny Światowej oraz Muzeum Marynarki Wojennej.