Krzyż 95. lecia Związku Inwalidów Wojennych RP dla ORP „Błyskawica”

18. września z okazji 95. lecia Związku Inwalidów Wojennych RP Okręt Muzeum ORP „Błyskawica” został odznaczony pamiątkowym Krzyżem 95. lecia Związku Inwalidów Wojennych RP.