Posiedzenie Zarządu

Na posiedzeniu Zarządu zdecydowano o obchodach jubileuszu 30. lecia Towarzystwa w dniu 10 października br. oraz przyjęto w poczet członków dwóch kandydatów.