Posiedzenie Zarządu

Zarząd Towarzystwa zaakceptował program obchodów 30. lecia TPOM „Błyskawica”.

Uroczystości jubileuszowe odbędą się w Muzeum Marynarki Wojennej i na ORP „Błyskawica”.