Dotacja

Ryszard Błażewicz z Kanady przekazał 500 dolarów na działalność statutową.