74. rocznica obrony miasta Cowes

Z okazji 74. rocznicy obrony miasta Cowes na Wyspie Wight (Wielka Brytania) przez ORP „Błyskawica” tamtejsze władze municypalne na czele z G. J. Banksem i Friends of Błyskawica Society (koordynator Agnieszka Zacharzewska) zorganizowały obchody tego ważnego wydarzenia. Nocą z 4 na 5 maja 1942 r. załoga polskiego niszczyciela dowodzona przez kmdr. ppor. Wojciecha Franckiego nie dopuściła do całkowitego zniszczenia Cowes przez bombowce niemieckie oraz ofiarnie ratowała mieni i rannych mieszkańców. W dowód wdzięczności władze miejskie wręczyły dowódcy pamiątkowy medal. Od tamtego czasu miasto nie zapomina o swoich wybawcach i rokrocznie organizuje okolicznościowe obchody.

W uroczystości wzięli udział m. in. liczni przedstawiciele Polonii, młodzież z polskich szkół z Southampton i Portsmouth, harcerki Chorągwi im. ORP „Błyskawica” z Londynu a także zastępca dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej Lech Trawicki. Nasze Towarzystwo reprezentowali: kmdr ppor. Marek Mielnik, st. chor. szt. mar. Grzegorz Matoga i mł. chor. mar. Dariusz Chełmowski. W części oficjalnej odprawiono mszę św. w intencji poległych oraz złożono wiązanki kwiatów pod tablicami upamiętniającymi bohaterską obronę miasta przed nalotem niemieckiego lotnictwa.

Nasi delegaci uczestniczyli w licznych spotkaniach, konkursach plastycznych, recytatorskich i wiedzy o okręcie. Spotkali się także z członkami bratniego stowarzyszenia Friends of Błyskawica Society oraz Sarą i Dawidem Burdettami. Szczególnie wzruszające okazały się odwiedziny w szpitalu członka wojennej załogi ORP „Błyskawica” Bolesława Kulika.

Na wniosek delegatów Zarząd TPOM „Błyskawica” postanowił przesłać materiały promocyjne obu polskim szkołom w Southampton i Portsmouth.

aa