Nowy dowódca OM ORP „Błyskawica”

Podczas podniesienia bandery na ORP „Błyskawica” miało miejsce przyjęcia obowiązków dowódcy okrętu przez kmdr. por. Waltera Jarosza. W uroczystości uczestniczył dowódca 3. Flotylli Okrętów kadm. Krzysztof Jaworski, dowódcy jednostek wojskowych oraz członkowie Towarzystwa.