Połączenie TPOM Błyskawica i Stowarzyszenia Załóg Niszczycieli

Na posiedzeniu Zarządu Towarzystwa przyjęto w poczet członków naszej organizacji grupę byłych marynarzy, wcześniej należących do Stowarzyszenia Załóg Niszczycieli. W czerwcu b. r. w Gdyni odbyli oni swój IX Zjazd.