Składka członkowska

Podczas VIII Zjazdu Towarzystwa Przyjaciół Okrętu Muzeum „Błyskawica”, dnia 7 września 2019 roku, postanowiono o podwyższeniu składki miesięcznej do minimum 2 zł, czyli 24 zł rocznie.