Kategoria: Zjazdy

IX Zjazd Załóg Niszczycieli

W Gdyni w dniach 22-23 czerwca odbył się kolejny, IX Zjazd Załóg Niszczycieli. Uczestniczyli w nim byli członkowie załóg okrętów wchodzących w skład 7. dywizjonu niszczycieli (1957 – 1971) na czele ze st. mar. rez. Edwardem Gawędą z Warszawy. W uroczystościach brali również udział członkowie – miłośnicy nowo powstałego w 2017 r. we Wrocławiu Stowarzyszenia […]

VI Zjazd

Uchwała nr 1 Na podstawie sprawozdania Komisji rewizyjnej, VI Zjazd członków Towarzystwa Przyjaciół Okrętu Muzeum „Błyskawica”, udziela absolutorium za lata 2005 – 2009 Zarządowi TPOM  w składzie: Jerzy Łubkowski, Walter Pater, Dariusz Chełmowski, Zbigniew Wojciechowski, Lesław Paprocki, Antoni Dutko, Grzegorz Matoga, Edward Czyż. Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym. Za głosowało 23 członków, przeciw – 0, wstrzymała […]

V Zjazd

V Zjazd Towarzystwa Przyjaciół Okrętu Muzeum „Błyskawica” odbył się w dniu 09.10.2004 roku w Salonie Kaprów na ORP „Błyskawica”. Skład władz wybranych na Zjeździe: Zarząd: Jerzy Łubkowski – prezes, Walter Pater – wiceprezes, Dariusz Mróz – sekretarz, Dariusz Chełmowski – skarbnik, Antoni Dutko – członek, Lesław Paprocki – członek, Zbigniew Wojciechowski – członek, Grzegorz Matoga […]

IV Zjazd

IV Zjazd Towarzystwa Przyjaciół Okrętu Muzeum „Błyskawica” odbył się w dniu 07.10.2000 roku w Salonie Kaprów na ORP „Błyskawica”. Skład władz wybranych na Zjeździe: Zarząd: Jan Przybylski – prezes, Mieczysław Waryszak – wiceprezes, Jerzy Łubkowski – sekretarz, Dariusz Chełmowski – skarbnik, Antoni Dutko – członek, Lesław Paprocki – członek, Zbigniew Wojciechowski – członek, Zbigniew Popek […]

III Zjazd

III Zjazd Towarzystwa Przyjaciół Okrętu Muzeum „Błyskawica” odbył się w dniu 28.09.1996 roku w Salonie Kaprów na ORP „Błyskawica”. Skład władz wybranych na Zjeździe: Zarząd: Jan Przybylski – prezes, Mieczysław Waryszak – wiceprezes, Zbigniew Wojciechowski – wiceprezes, Jerzy Łubkowski – sekretarz, Maria Nowy – skarbnik, Lesław Paprocki – członek, Kazimierz Żmuda – członek, Zbigniew Popek […]

II Zjazd

II Zjazd Towarzystwa Przyjaciół Okrętu Muzeum „BŁYSKAWICA” odbył się w dniu 27.06.1992 roku w Salonie Kaprów na ORP „Błyskawica”. Skład władz wybranych na Zjeździe: Zarząd: Kryspin Lech – prezes, Jan Przybylski – wiceprezes, Jerzy Przybylski – wiceprezes, Jerzy Łubkowski – sekretarz, Maria Nowy – skarbnik, Lesław Paprocki – członek, Mieczysław Waryszak – członek, Jerzy Miciński […]

I Zjazd

Przyczyny utworzenia TPOM „Błyskawica” chęć wsparcia utrzymania okrętu przez byłych marynarzy mieszkających na Zachodzie, brak prawnych możliwości korzystania ze wsparcia finansowego pochodzącego z zagranicy przez Wojsko Polskie, poparcie idei utworzenia TPOM przez DMW i MON, Pierwsza rejestracja stowarzyszenia 12.11.1985 r. Wydział Społeczno-Administracyjny Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, na podstawie art. 21 prawa o stowarzyszeniach zawartym w […]