VII Zjazd

14 czerwca 2014 r. VII Zjazd Towarzystwa Przyjaciół Okrętu Muzeum „Błyskawica” wybrał następujące władze na następną kadencję:

Zarząd:

 • Zbigniew Wojciechowski – prezes,
 • Jerzy Łubkowski – wiceprezes,
 • Marek Mielnik – sekretarz,
 • Dariusz Chełmowski – skarbnik,
 • Lesław Paprocki – członek,
 • Grzegorz Matoga – członek,
 • Andrzej Wronka – członek,
 • Edward Czyż – członek.

Komisja Rewizyjna:

 • Sławomir Kudela – przewodniczący,
 • Marek Knapik – członek,
 • Edward Wilc – członek.