Cele Towarzystwa

Cele działalnościunnamed

Głównym celem Towarzystwa Przyjaciół Okrętu-Muzeum „Błyskawica” jest zachowanie dla przyszłych pokoleń Okrętu Muzeum „Błyskawica”, bezcennej pamiątki narodowej, ostatniego okrętu polskiego z okresu przedwojennego i lat II wojny światowej.

Towarzystwo cele swoje realizuje we współdziałaniu z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, mając przede wszystkim na uwadze utrzymanie okrętu w odpowiednim stanie technicznym i udostępnienie go społeczeństwu.

Działalność ta ma sprzyjać upowszechnianiu polskich tradycji morskich i kształtowaniu osobistego stosunku do morskiej przeszłości narodu.

Kierunki działania

Zasadnicze kierunki działalności TPOM „Błyskawica” w latach 1985-2009

Przykłady wspierania remontów i konserwacji okrętu

Remonty pomieszczeń okrętowych:

Remonty urządzeń i systemów okrętowych:

Inne przykłady:

Wydatki na remont okrętu w latach 1992 – 2013 poniesione przez TPOM „Błyskawica”

Wydatki w latach 1992 – 1995 wyniosły 42.522,75 zł, w tym na:

Lp. Wydatek Koszt
1. zakup kotła c.o. ok. 18.000 zł
2. zakup paneli trudnopalnych na pokłady w części wystawowej ok. 12.000 zł
3. remont nadbudówki rufowej ok. 3.000 zł
4. remont systemu łączności okrętowej ok. 2.000 zł
5. wykonanie nowych planów ochrony przeciwpożarowej ok. 1.000 zł

Wydatki w latach 1995 – 2001 wyniosły 74.084,68 zł, w tym:

Lp. Rok Kwota
1. 1996 5.942,57 zł
2. 1997 9.153,30 zł
3. 1998 14.318,67 zł
4. 1999 10.555,16 zł
5. 2000 34.114,98 zł

Wydatki w latach 2001 – 2004 wyniosły 55.007,84 zł, w tym:

Lp. Rok Kwota
1. 2001 7.856,37 zł
2. 2002 6.136,80 zł
3. 2003 18.464,59 zł
4. 2004 22.550,08 zł

Wydatki w latach 2005 – 2009 wyniosły 63.700,85 zł, w tym:

Lp. Rok Kwota
1. 2005 12.163,73 zł
2. 2006 27.912,54 zł
3. 2007 9.489,43 zł
4. 2008 2.210,77 zł
5. 2009 11.924,15 zł

Wydatki w latach 2010 – 2013 wyniosły 55.299,29 zł, w tym:

Lp. Rok Kwota
1. 2010 2.656,54 zł
2. 2011 15.599,93zł
3. 2012 31.152,82 zł
4. 2013 5.890,00 zł

OGÓŁEM WYDATKI: 290.488,18 zł.