Historia Towarzystwa

Powstanie Towarzystwa Przyjaciół Okrętu Muzeum „Błyskawica” i jego działalność w latach 1985-2020

Przyczyny utworzenia TPOM „Błyskawica”

 • chęć wsparcia utrzymania okrętu przez byłych marynarzy mieszkających na Zachodzie,
 • brak prawnych możliwości korzystania ze wsparcia finansowego pochodzącego z zagranicy przez Wojsko Polskie,
 • poparcie idei utworzenia TPOM przez DMW i MON.

Pierwsza rejestracja stowarzyszenia

 • 12.11.1985 r. Wydział Społeczno-Administracyjny Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, na podstawie art. 21 prawa o stowarzyszeniach zawartym w rozporządzeniu Prezydenta RP z 27 października 1932 roku wpisał do rejestru stowarzyszeń i związków Towarzystwo Przyjaciół Okrętu Muzeum „Błyskawica” oraz zatwierdził jego statut.
 • 23.12.1985 r. odbył się I Inauguracyjny Zjazd TPOM „Błyskawica”, na którym wybrano pierwsze władze organizacji tj.
  • 7 – osobowy Zarząd z 3- osobowym Prezydium,
  • 3 – osobową Komisję Rewizyjną,
  • 5 – osobowy Sąd Koleżeński.

Zjazdy Towarzystwa Przyjaciół OM „Błyskawica”