IV Zjazd

IV Zjazd Towarzystwa Przyjaciół Okrętu Muzeum „Błyskawica” odbył się w dniu 07.10.2000 roku w Salonie Kaprów na ORP „Błyskawica”.

Skład władz wybranych na Zjeździe:

Zarząd:

 • Jan Przybylski – prezes,
 • Mieczysław Waryszak – wiceprezes,
 • Jerzy Łubkowski – sekretarz,
 • Dariusz Chełmowski – skarbnik,
 • Antoni Dutko – członek,
 • Lesław Paprocki – członek,
 • Zbigniew Wojciechowski – członek,
 • Zbigniew Popek – członek,
 • Walter Pater – członek.

Komisja Rewizyjna:

 • Sławomir Kudela – przewodniczący,
 • Robert Marciniak – członek,
 • Grzegorz Matoga – członek.

Sąd Koleżeński:

 • Adam Spuła – przewodniczący,
 • Grzegorz Baran – członek,
 • Łukasz Kaczmarek – członek,
 • Jerzy Kortylewski – członek,
 • Edward Czyż – członek,

W 2001 roku z pracy i członkostwa w TPOM zrezygnował Jan Przybylski, funkcję prezesa objął Mieczysław Waryszak,

W lipcu 2001 w wypadku samochodowym zginął M. Waryszak. Zarząd dokonał zmian: prezesem został Zbigniew Wojciechowski, wiceprezesem Antoni Dutko.