Współpraca

Głównym celem Towarzystwa Przyjaciół Okrętu-Muzeum „Błyskawica” jest zachowanie dla przyszłych pokoleń Okrętu Muzeum „Błyskawica”, bezcennej pamiątki narodowej, ostatniego okrętu polskiego z okresu przedwojennego i lat II wojny światowej.

Towarzystwo cele swoje realizuje we współdziałaniu z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, mając przede wszystkim na uwadze utrzymanie okrętu w odpowiednim stanie technicznym i udostępnienie go społeczeństwu.

Działalność ta ma sprzyjać upowszechnianiu polskich tradycji morskich i kształtowaniu osobistego stosunku do morskiej przeszłości narodu.