Marynarze

Marynarze z okresu II Wojny Światowej. Część z nich służyła na ORP „Błyskawica”.