Cele Towarzystwa

Cele działalnościunnamed

Głównym celem Towarzystwa Przyjaciół Okrętu-Muzeum „Błyskawica” jest zachowanie dla przyszłych pokoleń Okrętu Muzeum „Błyskawica”, bezcennej pamiątki narodowej, ostatniego okrętu polskiego z okresu przedwojennego i lat II wojny światowej.

Towarzystwo cele swoje realizuje we współdziałaniu z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, mając przede wszystkim na uwadze utrzymanie okrętu w odpowiednim stanie technicznym i udostępnienie go społeczeństwu.

Działalność ta ma sprzyjać upowszechnianiu polskich tradycji morskich i kształtowaniu osobistego stosunku do morskiej przeszłości narodu.

Kierunki działania

Zasadnicze kierunki działalności TPOM „Błyskawica” w latach 1985-2009

 • Działania na rzecz wsparcia remontów i konserwacji okrętu,
 • Działalność wydawnicza,
 • Propagowanie historii ORP „Błyskawica” i Marynarki Wojennej RP,
 • Promowanie kultury morskiej,
 • Pozyskiwanie funduszy:
  • darowizny,
  • sprzedaż pamiątek i wydawnictw,
  • składki.

Przykłady wspierania remontów i konserwacji okrętu

Remonty pomieszczeń okrętowych:

 • salonik okrętowy,
 • pomieszczenia marynarskie,
 • pomieszczenia wystawowe,
 • komory amunicyjne,
 • pomieszczenia archiwum i magazyny okrętowe,
 • kambuz,
 • łaźnia i suszarnia marynarska,
 • świetlica marynarska,
 • kabiny okrętowe.

Remonty urządzeń i systemów okrętowych:

 • wykonanie wentylacji w kambuzie, pomieszczeniach wystawowych, łaźni i suszarni, pomieszczeniu przetwornic, remont oryginalnego systemu wentylacji w części dziobowej okrętu,
 • wykonanie systemu sprężania powietrza, remont systemu wodnego, paliwowego, c.o. (w tym zakup kotła c.o.), elektrycznego.

Inne przykłady:

 • odlanie dzwonu i godła okrętowego,
 • zakup krótkofalówek,
 • zakup centrali telefonicznej i aparatów telefonicznych,
 • zakup porcelany firmowej dla celów reprezentacyjnych.

Wydatki na remont okrętu w latach 1992 – 2013 poniesione przez TPOM „Błyskawica”

Wydatki w latach 1992 – 1995 wyniosły 42.522,75 zł, w tym na:

Lp. Wydatek Koszt
1. zakup kotła c.o. ok. 18.000 zł
2. zakup paneli trudnopalnych na pokłady w części wystawowej ok. 12.000 zł
3. remont nadbudówki rufowej ok. 3.000 zł
4. remont systemu łączności okrętowej ok. 2.000 zł
5. wykonanie nowych planów ochrony przeciwpożarowej ok. 1.000 zł

Wydatki w latach 1995 – 2001 wyniosły 74.084,68 zł, w tym:

Lp. Rok Kwota
1. 1996 5.942,57 zł
2. 1997 9.153,30 zł
3. 1998 14.318,67 zł
4. 1999 10.555,16 zł
5. 2000 34.114,98 zł

Wydatki w latach 2001 – 2004 wyniosły 55.007,84 zł, w tym:

Lp. Rok Kwota
1. 2001 7.856,37 zł
2. 2002 6.136,80 zł
3. 2003 18.464,59 zł
4. 2004 22.550,08 zł

Wydatki w latach 2005 – 2009 wyniosły 63.700,85 zł, w tym:

Lp. Rok Kwota
1. 2005 12.163,73 zł
2. 2006 27.912,54 zł
3. 2007 9.489,43 zł
4. 2008 2.210,77 zł
5. 2009 11.924,15 zł

Wydatki w latach 2010 – 2013 wyniosły 55.299,29 zł, w tym:

Lp. Rok Kwota
1. 2010 2.656,54 zł
2. 2011 15.599,93zł
3. 2012 31.152,82 zł
4. 2013 5.890,00 zł

OGÓŁEM WYDATKI: 290.488,18 zł.