V Zjazd

V Zjazd Towarzystwa Przyjaciół Okrętu Muzeum „Błyskawica” odbył się w dniu 09.10.2004 roku w Salonie Kaprów na ORP „Błyskawica”.

Skład władz wybranych na Zjeździe:

Zarząd:

 • Jerzy Łubkowski – prezes,
 • Walter Pater – wiceprezes,
 • Dariusz Mróz – sekretarz,
 • Dariusz Chełmowski – skarbnik,
 • Antoni Dutko – członek,
 • Lesław Paprocki – członek,
 • Zbigniew Wojciechowski – członek,
 • Grzegorz Matoga – członek,
 • Edward Czyż – członek.

Komisja Rewizyjna:

 • Sławomir Kudela – przewodniczący,
 • Andrzej Wronka – członek,
 • Zbigniew Nowy – członek.

Sąd Koleżeński:

 • Adam Spuła – przewodniczący,
 • Jarosław Tydola – członek,
 • Adam Brylowski – członek,
 • Łukasz Kaczmarek – członek,
 • Edward Wilc.

Z pracy i członkostwa w TPOM zrezygnował, ze względów osobistych, Dariusz Mróz.