II Zjazd

II Zjazd Towarzystwa Przyjaciół Okrętu Muzeum „BŁYSKAWICA” odbył się w dniu 27.06.1992 roku w Salonie Kaprów na ORP „Błyskawica”.

Skład władz wybranych na Zjeździe:

Zarząd:

 • Kryspin Lech – prezes,
 • Jan Przybylski – wiceprezes,
 • Jerzy Przybylski – wiceprezes,
 • Jerzy Łubkowski – sekretarz,
 • Maria Nowy – skarbnik,
 • Lesław Paprocki – członek,
 • Mieczysław Waryszak – członek,
 • Jerzy Miciński – członek,
 • Józef Miłobędzki – członek.

Komisja Rewizyjna:

 • Zenon Rożko – przewodniczący,
 • Gerard Pietrzak – członek,
 • Jerzy Obuchowski – członek.