Władze

14 czerwca 2014 r. VII Zjazd Towarzystwa Przyjaciół Okrętu Muzeum „Błyskawica” wybrał następujące władze na następną kadencję:

Zarząd:

Komisja Rewizyjna: