Mateusz Tokarzewski

Marynarz Mateusz Tokarzewski jest sygnalistą na Okręcie Muzeum ORP „Błyskawica”.

Pełni funkcje Męża Zaufania Szeregowych Zawodowych oraz okrętowego Pisarza.

W czasie wolnym tworzy szablony dokumentów i strony internetowe.