Delegacja Towarzystwa uczestniczyła w pogrzebie kmdr. w st. spocz. Hieronima Stanisława Kubery (1926 – 2015), który w latach 1954 – 1957 dowodził niszczycielem ORP „Błyskawica”. Pogrzeb z wojskową asystą honorową odbył się na cmentarzu w Promnej koło Grójca.