Posiedzenie Zarządu

Na posiedzeniu Zarządu omówiono ważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w 2015 r. na okręcie oraz postanowiono wysłać listy do wszystkich członków Towarzystwa z informacją o własnej stronie internetowej. Zarząd podjął również decyzję o sfinansowaniu zakupu niezbędnych farb okrętowych do kwoty 3000 zł.