30. lecie działalności Towarzystwa

b_68

W Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni odbył się Zjazd nadzwyczajny z okazji 30. lecia działalności Towarzystwa. Gości powitał prezes TPOM „Błyskawica” kmdr por. rez. dr Zbigniew Wojciechowski w tym m. in. rektora-komendanta Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte kmdr. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta, jednego z założycieli Towarzystwa kmdr. rez. mgr. Zdzisława Waśkę, prezesa Towarzystwa Przyjaciół statku-muzeum „Dar Pomorza” kpt. ż. w. Stefana Krellę oraz dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej Tomasza Miegonia.

W inauguracyjnym wystąpieniu prezes kmdr por. rez. dr Zbigniew Wojciechowski omówił najważniejsze kierunki działalności Towarzystwa w latach 1985 – 2015. Przez okres 30 lat w pracach organizacji brało udział niemal 300 członków.

Informację o pozyskanych środkach finansowych przedstawił skarbnik mł. chor. mar. Dariusz Chełmowski, a o dniu dzisiejszym ORP „Błyskawica mówił jego obecny dowódca kmdr por. Jerzy Łubkowski. Z kolei wieloletnie starania na rzecz utrzymania dobrego stanu technicznego niszczyciela zaprezentował kierownik działu elektro-mechanicznego okrętu st. chor. szt. mar. Grzegorz Matoga.

Za szczególne zasługi w pracy nas rzecz Towarzystwa Plakietami Honorowymi zostali wyróżnieni: mł. chor. mar. Dariusz Chełmowski, st. chor. szt. mar. Grzegorz Matoga i mł. chor. mar. Andrzej Wronka. Tytuł Honorowego Członka TPOM „Błyskawica” otrzymali: kmdr ppor. rez. Ryszard Drzyzga ze służb technicznych Dowództwa MW oraz mgr inż. Marek Lewandowski ze Stoczni „Nauta” w Gdyni. Pamiątkowe plakiety wręczono również przyjaciołom Towarzystwa: kmdr. prof. dr. hab. Tomaszowi Szubrychtowi oraz prezesowi firmy „Celstan” Stanisławowi Śliwie.

Następnie dyr. Tomasz Miegoń omówił aktualną działalność Muzeum MW, a uczestnicy zjazdu obejrzeli dwa filmy o tutejszej placówki muzealnej i historii ORP „Błyskawica”.

W ramach wystąpień gości, którzy życzyli dalszej owocnej działalności na rzecz utrzymania i popularyzowania okrętu głos zabierali: prezes Towarzystwa Przyjaciół statku-muzeum „Dar Pomorza” kpt. ż. w. Stefan Krella, prezes Zarządu Związku Piłsudczyków RP Stanisław Śliwa (wręczył pamiątkową plakietę) oraz Wojciech Kloński ze Stowarzyszenia Szwadron Krakusów Gdyńskich (przekazał własnoręcznie wykonaną grafikę z sylwetką niszczyciela). Głos zabierali także członkowie TPOM „Błyskawica” m. in. Ryszard Stangreciak oraz mł. chor. mar. Andrzej Wronka.

Potem wszyscy udali się na zwiedzanie Muzeum MW, po którym interesująco oprowadzał dyr. Tomasz Miegoń.

Po obiedzie ostatnim punktem programu zjazdu było zwiedzanie ekspozycji muzealnej na pokładzie ORP „Błyskawica”.

This slideshow requires JavaScript.