Wernisaż wystawy pt. „Generał Haller, bohater odrodzonej Rzeczypospolitej i Odzyskanego Pomorza”

W gdyńskim Muzeum Marynarki Wojennej odbył się wernisaż wystawy pt. „Generał Haller, bohater odrodzonej Rzeczypospolitej i Odzyskanego Pomorza”. Gen. broni Józef Haller był naczelnym dowódcą wojsk polskich walczących u boku Ententy oraz ”Błękitnej Armii” we Francji. Dowodząc Frontem Pomorskim przejął wybrzeże i 10 lutego 1920 r. w Pucku dokonał zaślubin Polski z morzem. W wojnie polsko-bolszewickiej dowodził Frontem Północnym broniącym Warszawy. W otwarciu wystawy uczestniczył m. in. dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON Sławomir Frątczak, który ogłosił rok 2017 – rokiem gen. Hallera. Podczas wernisażu zaprezentowano kolejny, 31. numer „Biuletynu Historycznego” Muzeum Marynarki Wojennej w nowej szacie graficznej. Wśród interesujących materiałów znalazł się obszerny artykuł Zbigniewa Wojciechowskiego pt. „30 lat działalności Towarzystwa Przyjaciół Okrętu Muzeum „Błyskawica” (1985-2014)”.