Marynarka Wojenna wpisana w Jubileusz Niepodległej

Z okazji zbliżającej się 99. rocznicy powstania Marynarki Wojennej RP w sali audytoryjnej Muzeum Marynarki Wojennej zorganizowano seminarium historyczne „Marynarka Wojenna wpisana w Jubileusz Niepodległej”. Organizatorami byli: Muzeum Marynarki Wojennej, Centrum Operacji Morskich i Akademia Marynarki Wojennej. Wśród uczestników byli pracownicy nauki, admirałowie, oficerowie, podoficerowie, podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej, uczniowie gdyńskich szkół średnich oraz przedstawiciele organizacji społecznych w tym naszego Towarzystwa. Seminarium zainaugurowało rok jubileuszu 100-lecia Marynarki Wojennej.

Wprowadzenia do tematu dokonał dowódca Centrum Operacji Morskich – Komponentu Morskiego wiceadm. dr hab. Stanisław Zarychta, a dr Mariusz Kardas, omówił okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę, ze szczególnym uwzględnieniem osób wielce zasłużonych ale teraz zapomnianych m. in. Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego. Kolejni referenci omawiali historię sił morskich (kmdr por. Sebastian Draga, Aleksander Gosk) i rolę Marynarki Wojennej po wejściu w struktury NATO (kmdr ppor. Piotr Adamczak). Na zakończenie o współczesnej roli, wyzwaniach i zagrożeniach rozwoju morskiego rodzaju sił zbrojnych mówił kmdr w st. spocz. prof. dr hab. Andrzej Makowski.

Podczas seminarium rektor-komendant Akademii MW kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht wręczył kmdr. w. st spocz. Waldemarowi Wierzykowskiemu nagrodę za najlepszy projekt znaku graficznego 100-lecia Marynarki Wojennej. Po seminarium odbył się uroczysty capstrzyk, który przeszedł ulicami Gdyni.