Otwarcie Sobotniej Polskiej Szkoły im. ORP „Błyskawica” w miejscowości Whippingham na Wyspie Wight w Wielkiej Brytanii.

W dniach 6 – 9 września delegacja załogi Okrętu Muzeum ORP „Błyskawica” w składzie: dowódca okrętu kmdr por. Walter Jarosz, bosman okrętowy chor. mar. Dariusz Chełmowski i artylerzysta st. mar. Marcin Maszota uczestniczyła w uroczystym otwarciu Sobotniej Polskiej Szkoły im. ORP „Błyskawica” w miejscowości Whippingham na Wyspie Wight w Wielkiej Brytanii.

Otwarcia szkoły dokonano 8 września 2018 r. Oprócz delegacji z ORP „Błyskawica” w uroczystości wzięli również udział: wicekonsul RP w Londynie Radosław Gromski, przedstawiciel Królowej Wielkiej Brytanii Sheriff Wyspy Isle of Wight – Mrs Gioia Minghella-Giddens wraz z mężem, dyrektor Priory School Edward Matyjaszek, który wraz Ottonem Hulackim utworzyli szkołę, a także władze lokalne wyspy i liczne grono Polonii. W uroczystości uczestniczyli: prezes Frends of ORP Blyskawica socjety dr Christopher Magier, były prezes Mr Geoff Banks, prezes honorowy Mr Mike Aiken oraz duchowni wyznań katolickiego i ewangelickiego.

Szkoła oficjalnie rozpoczęła działalność o godz. 12.00. Po przecięciu wstęgi, wicekonsul R. Gromski odczytał list od ambasadora RP w Wielkiej Brytanii Arkadego Rzegockiego, a zastępca dyrektora szkoły odczytała list od Starszego Narodowego RP w Londynie kmdr. Liputa. W dalszej kolejności głos zabierali: założyciel szkoły Otton Hulacki, dowódca ORP „Błyskawica”, przedstawiciel królowej Wielkiej Brytanii oraz dyrektor Priory School Edward Matyjaszek. Ten ostatni w obszernym wystąpieniu ukazał historię państwa polskiego zaczynając od Chrztu Polski z 966 r. aż do dnia dzisiejszego. Z kolei dowódca ORP „Błyskawica” podarował pamiątkowe tablo oraz model redukcyjny okrętu, który wykonał zastępca dowódcy ORP „Błyskawica” kmdr ppor. Marek Mielnik. Po zaprezentowaniu przyszłej działalności szkoły, dzieci przedstawiły program sceniczny w biało-czerwonych barwach narodowych. Na zakończenie odbyło się spotkanie z gronem rodziców. W chwili obecnej do szkoły uczęszcza 42 dzieci, ale już są kolejne zapisy po tym jak uroczystość została szeroko nagłośniona w mediach.

Dyrektorem szkoły jest Karolina Adamska, a wicedyrektorem Małgorzata Whitmore. Inicjatywa utworzenia polskiej szkoły narodziła się już w latach 90., po tym jak ludność z Polski zaczęła emigrować do Wielkiej Brytanii. Na początku weteran drugiej wojny światowej Otton Hulacki przekazał swój dom na cele nauczania języka polskiego, ale z czasem budynek ten był za mały i nie spełniał swojej funkcji jako gmach edukacyjny. Wówczas po nawiązaniu kontaktu z E. Matyjaszkiem, synem polskiego weterana ostatniej wojny światowej, bez namysłu zgodził się bezpłatnie przekazać budynek szkoły Priory School, którego jest dyrektorem i zarazem właścicielem. E. Matyjaszek, co prawda nie mówi po polsku ale świetnie zna historię państwa polskiego, ojczyzny jego ojca.

Inicjatywa ta tworzy możliwości praktycznej nauki języka polskiego i historii naszego kraju. Niezwykle pięknie wpisuje się w rok 2018, który jest rokiem obchodów dwóch 100-leci: Odzyskanie Niepodległości i utworzenie Marynarki  Wojennej RP.

Dariusz Chełmowski