100. lecie Marynarki Wojennej RP

W dniu 26 stycznia w Muzeum Marynarki Wojennej Towarzystwo Przyjaciół Okrętu-Muzeum „Błyskawica” zorganizowało spotkanie z okazji jubileuszu 100. lecia utworzenia Marynarki Wojennej RP.

Na spotkanie przybyli członkowie Towarzystwa, sympatycy i zaproszeni goście w tym m. in. dyrektorzy Muzeum MW: Tomasz Miegoń i dr Sławomir Kudela, dowódcy ORP „Błyskawica”, dawni Lesław Paprocki i Jerzy Łubkowski oraz obecni: kmdr por. Walter Jarosz i zastępca dowódcy kmdr ppor. Marek Mielnik. Poza tym prof. dr hab. Jerzy Przybylski przewodniczący Regionalnej Komisji Historii i Tradycji PTTK w Gdańsku, kmdr por. dr Mirosław Chmieliński z Akademii Marynarki Wojennej oraz jeden ze sponsorów, prezes Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gdyni Janusz Różański.

Na spotkanie przyjechała także Barbara Lesisz-Dembińska, córka kmdr. Tadeusza Lesisza, wojennego dowódcy artylerii okrętu i Danuta Mosek b. żona ppor. mar. Jerzego Malinowskiego, który zginął na okręcie w wypadku w 1967 r.

Szczególnymi uczestnikami byli członkowie nieformalnego stowarzyszenia byłych załóg niszczycieli z okresu powojennego na czele z Edwardem Gawędą, mieszkającym obecnie w Warszawie. Oni to we wrześniu ub. r. wstąpili do naszego Towarzystwa i im uroczyście prezes Zarządu TPOM „Błyskawica” Zbigniew Wojciechowski wręczył odznaki organizacyjne.

W części oficjalnej przedstawiono dwie prelekcje: Zbigniew Wojciechowski – ” Polska Marynarka Wojenna 1918-2018″ oraz Jerzy Łubkowski – „Rola ORP „Błyskawica” w historii Marynarki Wojennej RP”. Następnie wyświetlono film dokumentalny p. t. ”Pod biało-czerwoną banderą”, którego twórcą jest wicedyrektor Muzeum MW Aleksander Gosk.

Po przerwie kawowej wszyscy udali się na zwiedzanie nowej wystawy stałej p. t. „Mamy rozkaz Cię utrzymać…” po której oprowadzał dyrektor T. Miegoń. Wystawę uroczyście otwarto 28 listopada ub. roku w ramach obchodów 100. lecia morskiego rodzaju sił zbrojnych.