Tygodnik Polski

Już 13 września 2019 r. po naszym VIII zjeździe pisano o nas w Londynie, w wydawanym tam „Tygodniku Polskim”.

Informacja oraz skan nadesłane przez Stanisława Ferusia.