Artykuł

To kolejny artykuł, który o ORP „Błyskawica” zamieścił londyński „Tygodnik Polski”. Zapraszamy do lektury!